Księgowość Bochnia

Ryczałt

  • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
  • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
  • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
  • Przygotowywanie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług,
  • Obliczanie/rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorstw i ich pracowników 
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych
  • Obliczanie/rozliczanie składek ZUS przedsiębiorstw i ich pracowników
  • Przygotowywanie deklaracji/raportów do ZUS 
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczanie amortyzacji
  • Sporządzanie list płac oraz prowadzenie akt osobowych pracowników 

W ramach oferowanych usług zajmuję się monitorowaniem płatności.