Księgowość Bochnia

Zakładam własną firmę - procedury krok po kroku

z dnia 2017-10-02

Kiedy zdecydujesz się na założenie własnej firmy musisz pamiętać, że jest to niewątpliwie najtrudniejsza forma zarobkowania. W czasach istniejącego kryzysu, pozyskanie nowych zleceń/zamówień jest bardzo trudne a przy prowadzeniu własnej działalności jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania i podjęte decyzje. Należy jednak pamiętać, że ZAWSZE MOŻEMY ODNIEŚĆ SUKCES pomysłem, pracowitością i zaangażowaniem. Bardzo ważna jest wiara w to, co się robi !!

 
 Zakładanie własnej firmy  – krok po kroku

WYBÓR FORMY PRAWNEJ  

Musisz zdecydować, czy chcesz prowadzić działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, czy może w bardziej zaawansowanej formie spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

Decydując się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej będziesz podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. W tej sytuacji masz do wyboru następujące formy opodatkowania:

  • Zasady ogólne : skala podatkowa 18 % i 32%
  • Podatek liniowy 19%
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Karta podatkowa

NAZWA FIRMY

Zgodnie z polskim prawem, zakładając jednoosobową działalność gospodarczą w jej nazwie musi znaleźć się Twoje  imię i nazwisko. Nazwa może być dowolną kombinacją znaków, ale imię i nazwisko musi się w niej znaleźć. Należy również pamiętać, aby nazwa odzwierciedlała przedmiot działalności

PKD – PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przed rozpoczęciem działalności musisz wskazać czym Twoja firma będzie się zajmować. Służą do tego kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 

WYBÓR MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

Siedzibą Twojej firmy, może być Twoje mieszkanie lub wynajęty lokal/biuro.

 

FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY

Prowadząc działalność gospodarczą dobrze jest posiadać firmowy rachunek bankowy. Pozwala on na szybkie rozliczanie z kontrahentami, Urzędem Skarbowym, ZUS. Pozwala również na rozdzielenie finansów firmowy od budżetu prywatnego.

KASA FISKALNA

Jeśli zamierzasz sprzedawać towary lub usługi osobom fizycznym, prawdopodobnie będziesz zobowiązany zakupić i zarejestrować kasę fiskalną.

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI

Aby dokonać rejestracji najlepiej udać się do urzędu miasta/gminy (Wydział Ewidencji Działalności gospodarczej) w celu wypełnienia i podpisania druku CEIDG – 1. Wniosek można również złożyć on-line. REJESTRACJA W CEIDG JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.

Rejestrując firmę w CEIDG lub KRS numery NIP i REGON zostają nadane automatycznie po zarejestrowaniu firmy/spółki. (Wyjątek stanowi spółka cywilna)

ZUS

Zgłoszenie firmy do ZUS, jako płatnika następuje automatycznie. Od 20 maja 2017r. za pośrednictwem CEIDG  udostępniono możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzach  ZUS ZUA i ZUS ZZA. Jeśli nie zgłosisz się do ubezpieczeń za pośrednictwem CEIDG, powinieneś do 7 dni od dnia rejestracji złożyć w odpowiednim ZUS zgłoszenie na formularzu ZUS ZUA.

Po dokonaniu zgłoszenia do ZUS, będziesz musiał składać co miesiąc składać deklaracje ZUS DRA i regularni opłacać składki.

VAT

Niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzisz działalność, możesz zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Gdy stajesz się podatnikiem VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinieneś we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.