Księgowość Bochnia

Nowy nie(Ład)

z dnia 2021-09-09

Tematem projektu Nowego Ładu żyją obecnie nie tylko księgowi, ale cały kraj.

Nowy nie(Ład)

Wejście zmian zaproponowanych w projekcie PiSu na pewno będzie miała wpływ na naszą działalność. Ta zmiana wprowadza wiele niekorzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców i więcej pracy dla księgowych.

Poniższe zestawienie przedstawia tylko niektóre z zaproponowanych zmian.

  1. Kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tys. zł. – OK- ale czy dla wszystkich – NIE. Kwota wolna ma przysługiwać jedynie osobom/przedsiębiorcom rozliczających się na zasadach ogólnych. Nie przysługuje przy ryczałcie i podatku liniowym.
  2. Zmiany w Składce zdrowotnej.

Od przyszłego roku nie będzie można jej odliczać od podatku. Składka, w przypadku pracowników i przedsiębiorców opodatkowanych według zasad ogólnych, będzie obliczana od dochodu. Wyniesie 9 proc. Podstawa obliczenia składki nie będzie mogła być niższa niż najniższe wynagrodzenie.

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów będą płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1/3 stawki ryczałtu. Przykładowo, jeśli ryczałt będzie wynosił 12 proc., składka zdrowotna – 4 proc.

Takie rozwiązanie =  wyższe podatki

  1. Wykreślenie możliwości wyboru KARTY PODATKOWEJ
  2. Likwidacja możliwości amortyzacji mieszkań wykorzystywanych w działalności.
  3. Zmniejszenie limitów płatności gotówkowych do 8 000 zł
  4. Zmiana stawek ryczałtu