Księgowość Bochnia

Kadry i płace

  • Sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.
  • Sporządzanie dokumentów odnośnie przyjmowania i zwalniania pracowników.
  • Sporządzanie dokumentów odnośnie umów cywilno-prawnych.
  • Rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS.
  • Rozliczanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i zwolnień.
  • Sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów.
  • Sporządzanie list płac - Naliczanie wynagrodzeń pracowników.
  • Sporządzanie dla pracowników pasków wypłat wynagrodzeń.
  • Sporządzanie zgłoszeń i deklaracji do ZUS i US.
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( Pit-11,PIT-8AR, PIT4R).